chranime policeman logo chranime.czwww.dobryandel.cz

...diskrétně  ...rychle  ...bezpečně

chranime.cz - o firmě chranime.cz - reference chranime.cz - ceník chranime.cz - náhradní plnění chranime.cz - členství chranime.cz - kontakt
chranime.cz

Oddlužení - osobní bankrot

chranime.cz
left-line

Podmínky pro vyhlášení osobního bankrotu

  • Máte dluh u více věřitelů (minimálně dvou).
  • Jste v prodlení ve splácení více jak 30 dnů.
  • Nejste schopni ze svých příjmů své dluhy hradit tak, abyste neohrožovali svoji existenci.
  • V době podání návrhu nesmíte být podnikatelem.
  • Nesmíte mít více než 30 % závazků pocházejících z podnikatelské činnosti.
  • Musíte mít takový příjem nebo majetek, abyste v průběhu pěti let byli schopni splatit minimálně 30% z celkové dlužné částky.
  • Nebyl jste v posledních pěti letech odsouzen za trestný čin majetkové či hospodářské povahy.
  • S oddlužením musí souhlasit manželka/manžel. 

 

Po schválení oddlužení soudem má po dobu 5-ti let Vaše příjmy pod kontrolou určený správce, ponechává Vám a Vaší rodině minimum k životu a zbylé finanční prostředky slouží k uspokojení potřeb Vašich věřitelů.
right-line
chranime.cz
doprovody temno mace temno BOZP Manager temno temno temno Chranime eLearning